Zoeken door alles

Veenweg

In oorsprong een middeleeuwse dijk, waterkering voor het gebied ten noorden en zuiden ervan. Tot in 2004 droeg ook de Oude Veenweg de naam Veenweg (Rb. van de gemeente Hoogland van 6 september 1949). Voor 1949 behoorde de Verbindingsweg tot deze weg.

B&W-besluit nr. 1396361 van 27 april 2004 en besluit nr. 2648501 van 12 februari 2008

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Heideweg - Paulinapolder