Zoeken door alles

Valkestraat

Deze straat werd aanvankelijk Goetscalcstraat genoemd, zeer waarschijnlijk naar Everaet Goetscalc die hier aan de Langestraat in 1369 een huis met erf bezat. De naam Valkestraat verdrong de oorspronkelijk naam vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw en verwijst naar herberg De Vergulde Valk die hier te vinden was.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Langestraat - Muurhuizen