Zoeken door alles

Valkenhorst

Vogels uit de Roofvogelfamilie. Men onderscheid 58 soorten. De valken zijn hoofdzakelijk kleine roofvogels. Vroeger gebruikte men de valk als jachtdier, voor de vangst van klein wild.

Raadsbesluit nr. 73 van 30 maart 1965

Wijk: Liendert

Loop: Trekvogelweg - Kabof no-waarts