Zoeken door alles

Valeriushof

Adriaen Valerius, 1575-1625, Zeeuws schrijver; beroemd om zijn geschiedwerk Neder-landtsche Gedenck-clanck, dat 76 liederen bevat. Een aantal daarvan wordt nog steeds gezongen, o.a. O Nederlandt let op u saeck en Merck toch hoe sterck.

Raadsbesluit nr. 240 van 30 oktober 1962

Wijk: Randenbroek

Loop: Beethovenweg - Kabof n-waarts