Zoeken door alles

Uraniumweg

Chemisch element; zilverwit, zacht metaal. Grondstof voor het vrijmaken van kernenergie.

Raadsbesluit nr. 302 van 24 november 1959

Wijk: Isselt

Loop: Radiumweg - Radonweg