Zoeken door alles

Turpijnplaats

Personage uit het Oudfranse Chanson de Roland, die sneuvelt in de strijd bij Roncevaux; gaat terug op de historische figuur Turpinus, 748/754-794 bisschop van Reims.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Paladijnenweg - Tooverberg n-waarts