Zoeken door alles

Tuinbouwweg

Onderdeel van de landbouw, gekenmerkt door intensief bodemgebruik en zeer intensieve verzorging van de gewassen. Veel tuinbouw vindt plaats in kassen.

Raadsbesluit 208 van 31 januari 1950

Wijk: Koppel

Loop: Groeneveld - Kwekersweg