Zoeken door alles

Trijntje Corneliserf

Klucht uit 1653 van Constantijn Huygens,1596-1687, over de avonturen van een Noord-Hollandse schippersvrouw in Antwerpen.

Raadsbesluit nr. 55 van 29 maart 1983

Wijk: Schothorst

Loop: Rodderikweg - Robbeknolerf