Zoeken door alles

Treublaan

Marie Willem Frederik Treub, 1858-1931, Nederlands econoom en liberaal staatsman; Tweede Kamerlid 1904-1913 en 1918-1921; minister van Landbouw, Handel en Nijverheid 1913-1914, minister van Financiën 1914-1916 en 1917-1918.

Raadsbesluit nr. 367 van 21 december 1956

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Mr. Th. Heemskerklaan - Prins Frederiklaan