Zoeken door alles

Thorbeckeplein

Johan Rudolf Thorbecke, 1798-1872, Nederlands staatsman; lid van de Tweede Kamer 1844-1845, 1848-1849, 1853-1862 en 1866-1871; 1848 voorzitter van de staatscommissie tot herziening van de grondwet. Minister van Buitenlandse Zaken 1849-1853, 1862-1866 en 1871-1872; tijdens beide laatste perioden tevens minister-president. Bracht de Provinciale Wet en de Gemeentewet tot stand.

Raadsbesluit nr. 326 van 18 mei 1920

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Heinsiuslaan - Van Limburg Stirumlaan