Zoeken door alles

Terminalweg

In- en of uitvoerorgaan van een computer, eventueel op grote afstand geplaatst en dan via telecommunicatiekanalen met de computer verbonden.

Raadsbesluit 101 van 23 april 1985

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: Computerweg - Basicweg