Zoeken door alles

Tarwekamp

Afgebakend stuk grond waar tarwe op werd verbouwd. Sluit aan bij de namen in de omgeving.

Raadsbesluit nr. 7 van 27 januari 1987

Wijk: Hoogland

Loop: Tolick - Leeuwerikstraat zw-waarts