Zoeken door alles

Talingstraat

Vogel uit de familie Eenden; winter- en zomertaling worden onderscheiden. Deze komen ook in Nederland voor.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Albatrosstraat - Ganzenstraat