Schothorst Noord

ae.schothorstNoord

Schothorst-Zuid en -Noord

Op grond van de 'bloembladtheorie' van de stadsarchitect Zuiderhoek werden vanaf de Tweede Wereldoorlog nieuwe wijken aan de noord- en oostkant van de binnenstad gebouwd. De binnenstad moest namelijk weer het hart van de gemeente worden. Schothorst werd een uitbreidingswijk en kwam in twee fasen tot stand.

Tussen 1970 en 1980 werd Schothorst-Zuid gebouwd, Schothorst-Noord volgde tussen 1983 en 1986. Vanuit de wijk Koppel voeren drie radiaalwegen door Schothorst, verbonden door de Paladijnenweg. Haaks op deze radiaalwegen zijn straten ontworpen die via een pleintje toegang geven tot de (flat)woningen. Op deze wijze is het doorgaand verkeer van het woonverkeer gescheiden. De in de jaren zestig verlengde Bunschoterstraat gaf Amersfoort een nieuwe ontsluitingsweg. De Bloemendalsestraat en Hamseweg verloren hun oude functie als doorgaande wegen naar Hoogland.

In 1974 kocht de gemeente Amersfoort de gronden en opstallen van de boerderij Schothorst aan vanwege hun situering in het bestemmingsplan Schothorst: 20 hectare werd met huizen bebouwd, 20 hectare werd sport- en recreatieterrein en 20 hectare bleef zoals het was: het huidige landgoed Schothorst.

In het midden van de wijk ligt het Winkelcentrum Schothorst. Vlakbij de grens met Zielhorst ligt het station Schothorst dat dienst doet voor heel Amersfoort-Noord. De straten van Schothorst-Zuid zijn genoemd naar jazzmusici en personages uit de middeleeuws literatuur, dichtkunst en toneel. De straatnamen in Schothorst-Noord verwijzen naar huizen, buitenplaatsen en boerderijen in de omgeving Maarsen, Breukelen en de Vecht en personages uit negentiende en twintigste eeuwse literatuur.