Zoeken door alles

Stichtse Rotonde

In de middeleeuwen waren de bisschoppen meestal behalve geestelijk leider ook heer over een vorstendom, dat sticht werd genoemd. Het Sticht Utrecht bestond uit het Nedersticht (Utrecht) en het Oversticht (Overijssel), Drenthe en oorspronkelijk ook de stad Groningen. Het gebied waar de bisschop het kerkelijk gezag uitoefende, bestreek globaal Nederland boven de grote rivieren en Zeeland.
Een rotonde is een rond verkeersplein.

Raadsbesluit nr. 240 van 30 oktober 1962

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied, De Berg Noord

Loop: Daam Fockemalaan - Laan 1914