Zoeken door alles

Staringlaan

Antony Christiaan Wynandt Staring, 1767-1840, Nederlands dichter; in zijn werk spelen de maannacht, dood en sterven, vriendschap en liefde een belangrijke rol.

Raadsbesluit nr. 670 van 24 oktober 1922

Wijk: Bergkwartier

Loop: Van Effenlaan - Hugo de Grootlaan