Zoeken door alles

Springerstraat

Leonard Anthony Springer, 1855-1940, Nederlands landschapsarchitect, meest produktief tussen 1910 en 1922. Auteur van verschillende studies.

Aanvankelijk liep de Springerstraat van de Berlagestraat naar de Laan naar Emiclaer. Bij B & W besluit nr. 5219501 van 19 april 2016 is besloten dat het noordelijke deel van deze straat de naam Groot Emiclaer krijgt.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988.

Wijk: Zielhorst

Loop: Berlagestraat - Groot Emiclaer