Zoeken door alles

Sportlaan

Weg die voert naar de daar gelegen sportvelden. In de raad werd voorgesteld te kiezen voor Zeskamplaan, als verwijzing naar een landelijk sportevenement dat op televisie werd uitgezonden en waaraan Hoogland deelnam. Daar werd echter niet voor gekozen vanuit de gedachte dat in de toekomst niemand de betekenis daarvan nog zou kennen.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 1 oktober 1970

Wijk: Hoogland

Loop: Zevenhuizerstraat - Stationsstraat o-waarts