Zoeken door alles

Soesterweg

Toen na 1815 de huidige Snouckaertlaan (die toen nog Soesterweg heette), in een rechte lijn werd doorgetrokken tot de toenmalige Bovenbirktse of Turfweg, ontstond een nieuwe, kortere verbinding met Soest, die de naam Soesterweg kreeg. De weg stond aanvankelijk ook bekend als Straatweg op Naarden en (Omgelegde) Soesterstraatweg. Het gedeelte tot aan het spoor kreeg in 1917 de naam Snouckaertlaan. Zie ook Smallepad.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914 / B&W besluit nr. B94/0746 van 25 januari 1972

Wijk: Soesterkwartier, Bosgebied

Loop: Nijverheidsweg-Zuid - Barchman Wuytierslaan