Zoeken door alles

Smalle Heidje

Naam van een perceel grond ten noorden van de voormalige Heideweg ter hoogte van de Ds. Posthumus Meijjesweg.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Hoogland

Loop: Lage Maten - Brinkenpad