Zoeken door alles

Slaagseweg

Het gebied De Slaag werd in de veertiende eeuw ontgonnen; de naam duidt op het slaan of verdelen van land in percelen, ook wel slagen genoemd.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Mgr. van de Weteringstraat - (Grens Gemeente Baarn)