Zoeken door alles

Sint Annastraat

Genoemd naar de hier in de zestiende eeuw gelegen kapel, die was gewijd aan Sint Anna, de moeder van Maria (feestdag 26 juli). De molen die werd gebouwd op het bolwerk bij de Coninckstraat heette naar deze kapel Sint Annamolen. Het buurtje daarachter droeg de naam Achter Sint Annamolen.

Raadsbesluit nr. 667 van 5 september 1899

Wijk: Binnenstad

Loop: Kamp - Coninckstraat