Zoeken door alles

Sint Agathastraat

Genoemd naar het middeleeuwse Sint Agatha- of Sint Aagtenconvent dat was gelegen op de hoek van het tegenwoordige Grote Spui en ’t Zand. Al in 1755 komt de straatnaam voor. Eerder Pisstraatje genoemd, waarschijnlijk vanwege het vervoer van urine, die als hulpstof was gebruikt bij de lakenproduktie.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Stadskern

Loop: 't Zand - Plantsoen-Noord