Zoeken door alles

Segerserf

Petrus Hendrikus Segers, 1880-1966, hoofd van de r.k. St. Henricusjongensschool te Hoogland 1920-1941. Maakte zich verdienstelijk voor de ontwikkeling van de agrarische sector, o.m. door het geven van landbouwcursussen. Bekleedde bestuursfuncties op het gebied van land- en tuinbouw en onderwijs.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Hoogland

Loop: Pastoor Pieckweg - Pastoor Pieckweg n-waarts