Zoeken door alles

Schothorsterlaan

De buitenplaats Schothorst werd gesticht in 1780 op een plek waar al omstreeks 1600 een boerderij stond. Langdurig bewoond door de familie VerLoren van Themaat; van 1938-1978 was hier een proefboederij voor veevoeding gevestigd. Aanvankelijk vastgesteld als Schothorsterweg (6 september 1949).

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 26 februari 1952

Wijk: Schothorst

Loop: Hamseweg - Albert Schweitzersingel