Zoeken door alles

Scheepvaartweg

Verzamelnaam voor o.m. binnenscheepvaart, koopvaardij, kustvaart en grote vaart.

Raadsbesluitnr. 208 van 31 januari 1950

Wijk: De Koppel

Loop: Eemzijde - Tjalkweg