Zoeken door alles

Schaepmanlaan

Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman 1844-1903, Nederlands r.k. priester, politicus en letterkundige; lid van de Tweede Kamer sinds 1880. Voorman van de katholieken aan het einde van de negentiende eeuw.

Raadsbesluit nr. 655 van 30 september 1921

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Borgesiuslaan - Pieter Jelles Troelstralaan