Zoeken door alles

't Sasje

Naam van een buurt bij de Kleine Koppel, gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd en inmiddels afgebroken. De naam gaat terug op de groentekwekerij van die naam, gelegen bij de Wolfersteeg, die in 1832 wordt genoemd. Deze kwekerij ontleende zijn naam wellicht aan een sluis of sasje in de omgeving.

B&W-besluit nr. 2773596 van 26 mei 2008.

Wijk: Eemkwartier

Loop: Kleine Koppel - Grote Koppel