Zoeken door alles

Saffierweg

Heldere, blauwe variëteit van het mineraal korund (aluminiumoxide). Hoog gewaardeerd als edelsteen. Belangrijke vindplaatsen zijn: Birma, Sri Lanka, India en Thailand. Synthetische korund wordt gebruikt voor lagers van fijne instrumenten.

Raadsbesluit 119 van 26 mei 1970

Wijk: Vermeerkwartier

Loop: Diamantweg - Dorresteinseweg