Zoeken door alles

Ruys de Beerenbroucklaan

Jonkheer Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck, tot 1895 Ruijs van Beerenbroek, 1873-1936, Nederlands staatsman; r.k. Tweede Kamerlid 1905-1918; minister-president 1918-1925 en 1929-1933, tussentijds en opnieuw vanaf 1933 voorzitter van de Tweede Kamer.

Raadsbesluit nr. 364 van 29 december 1953

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Treublaan - Pieter Jelles Troelstralaan