Zoeken door alles

De Ruijterstraat

Michiel Adriaanszoon de Ruijter, eigenlijk de Ruyter, bijgenaamd Bestevaer, 1607-1676, Nederlands vlootvoogd, luitenant-admiraal van Holland sinds 1665. De beroemde tocht naar Chatham (1667) is voor een belangrijk deel zijn verdienste; geldt als oprichter van het korps mariniers. De straat werd aanvankelijk Admiraal de Ruyterstraat genoemd.

Raadsbesluit nr. 195 van 30 juni 1953

Wijk: Kruiskamp

Loop: Liendertseweg - Witte de Withstraat