Zoeken door alles

Roos van Dekemastraat

Eigenlijk Roos van Dekama; historische roman van mr. Jacob van Lennep, 1802-1868 over de veldtocht van graaf Willem IV tegen de Friezen (1345).

Raadsbesluit nr. 245 van 25 oktober 1983

Wijk: Schothorst-Noord

Loop: Abraham Blankaartsingel - Abraham Blankaartsingel w-o waarts