Zoeken door alles

Roevoeterstraat

In oorsprong een dijk, aangelegd rond 1585; de oorsprong van de straatnaam is niet duidelijk, althans op een vraag in de gemeenteraad moesten B. en W. het antwoord in 1952 schuldig blijven. Ongetwijfeld zal er echter een relatie bestaan met de maat roedevoet, dat is de voet als onderdeel van de geijkte roede. Omstreeks 1900 komt de straat al op kaarten voor, maar dan zonder naam.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Vathorst centrum

Loop: Oude Veenweg - Laakboulevard