Zoeken door alles

Het Rode Hert

Naam van een logement dat stond op de hoek van de Varkensmarkt en de Westsingel. Oorspronkelijke naam Het Rode Hart (vermeld in 1682).

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Poortersdreef - Patriciërslaan