Zoeken door alles

Rodderikweg

Rodderick ende Alphonsus, treurspel van Gerbrand Adriaensz. Bredero, 1585-1618.

Raadsbesluit nr. 55 van 29 maart 1983

Wijk: Schothorst

Loop: Sara Burgerhartsingel - Rondeelstraat z-waarts