Zoeken door alles

Robertskruid

Plant uit het geslacht Ooievaarsbek. Er zijn ca. 300 soorten, die voorkomen in de gematigde klimaatzones. In Nederland komen enkele soorten in het wild voor.

B&W-mandaat nr. 737 van 15 juli 1996

Wijk: Nieuwland

Loop: Parnaskruid - Sikkelkruid