Zoeken door alles

Robbeknolerf

De Amsterdamse schooier in de Spaanse Brabander, een blijspel uit 1671 van Gerbrand Adriaensz. Bredero, 1585-1618.

Raadsbesluit nr. 55 van 29 maart 1983

Wijk: Schothorst

Loop: Batostraat - Leeuwendalersplein