Zoeken door alles

Ringweg-Randenbroek

Ringweg, een naam die het doel van deze weg weergeeft, een ringweg te vormen rond de hele stad. De toevoeging maakt duidelijk om welk gedeelte van de ring het gaat. Het gedeelte tussen de Heiligenbergerweg en de Heiligenbergerbeek heette vroeger Metgensbleek.

Raadsbesluit nr. 303 van 26 oktober 1954

Wijk: Randenbroek

Loop: Hogeweg - Heiligenbergerweg (beek)