Zoeken door alles

Ringweg-Kruiskamp

Ringweg, een naam die het doel van deze weg weergeeft, een ringweg te vormen rond de hele stad. De toevoeging maakt duidelijk om welk gedeelte van de ring het gaat.

Raadsbesluit nr. 152 van 31 mei 1955

Wijk: Kruiskamp

Loop: (Spoor Zwolle) - Hogeweg