Zoeken door alles

Rigantstraat

Personage uit de dertiende-eeuwse Franse ridderroman Flovent. Laatstgenoemde is de zoon van koning Clovis en voert strijd met de Saracenen. Rigant schoot koning Clovis te hulp met zijn zonen. Dit wilde Clovis belonen met een zwaard, maar Rigant gaf de voorkeur aan een knots.

Raadsbesluit nr. 87 van 28 april 1992.

Wijk: Schothorst

Loop: Kattenbroekerweg - Mirabelpad w-waarts