Zoeken door alles

Rietzangerstraat

Vogel uit de familie van de Zangvogels. De meeste soorten zijn bosvogels, sommige leven in rietmoerassen, in struikgewas of weiland.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Vinkenbaan - Liendertseweg