Zoeken door alles

Ribbensalamander

Amfibie gekenmerkt door buiten de huid zichtbare scherpe punten aan de ribben. Deze salamander leeft op het Iberisch schiereiland.

B&W-mandaat nr. B98052659 van 24 november 1998

Wijk: Nieuwland

Loop: Vuursalamander - Kamsalamander