Zoeken door alles

Reinaartpad

De vos in het dertiende-eeuwse Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Paladijnenweg - Kanteklaarpad