Zoeken door alles

Ranonkelstraat

Plant uit het geslacht Boterbloem van de Ranunculusfamilie. Er bestaan ca. 250 soorten. Deze komen over vrijwel de gehele wereld voor.

Raadsbesluit nr. 329 van 27 juni 1924

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Kamillestraat - Anjerplein