Zoeken door alles

Randenbroekerweg

Deze nieuw aangelegde weg werd genoemd naar het huis en landgoed Randenbroek. Al in 1249 wordt een Everard van Randenbroek genoemd. Onder de latere bezitters is de beroemde architect en schilder Jacob van Campen, 1595-1657. De weg volgt gedeeltelijk, tot ongeveer de Chopinstraat, het tracé van de Moordenaarssteeg (vermeld vanaf 1754). De naam komt al eerder voor, omdat de Heiligenbergerweg oorspronkelijk (gedeeltelijk) ook als Randenbroekerweg werd aangeduid.

Raadsbesluit nr. 359 van 27 juni 1918

Wijk: Randenbroek

Loop: Hogeweg - Heiligenbergerweg