Zoeken door alles

Rabouwgaarde

Eigenlijk Rabauw. Deze winterappel is al sinds de zestiende eeuw bekend; de naam heeft mogelijk te maken met het feit dat de appel zeer geschikt is om op gure, koude plaatsen en onder ruwe omstandigheden gedijen. Een gaarde is een omsloten stuk land met beplanting.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995.

Wijk: Nieuwland

Loop: Schone van Boskoopgaarde - Notarisappelgaarde