Zoeken door alles

Puntenburgerlaan

Puntenburg, de naam van een in oorsprong achttiende-eeuws landhuis aan de Oude Soesterweg, nu Gerrit van Stellingwerfstraat, waar de Amersfoortse dichter Pieter Pijpers, 1748-1805, woonde. Het gedeelte voorbij de tegenwoordige Noordewierweg heette tot in 1959 Isseltseweg en sloot voor de aanleg van de Amsterdamseweg aan op de tegenwoordige Isseltseweg.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914; gewijzigd bij besluit B&W nr. 2564207 van 27 november 2007

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Piet Mondriaanlaan - Amsterdamseweg