Zoeken door alles

Prins Frederiklaan

Prins Willem Frederik Karel, 1797-1881, prins der Nederlanden, zoon van koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen; vervulde 1814-1840 verschillende militaire functies; 1816-1881 grootmeester der Nederlandse vrijmetselarij. Hij huwde Louise Augusta van Pruisen, 1825-1870, zuster van de latere keizer Willem I, en had twee dochters. De laan vindt zijn oorsprong in een zandpad dat leidde naar het exercitieterrein De Vlasakkers; tot in de zeventiende eeuw volgde de Utrechtseweg dit tracé.

Raadsbesluit nr. 606 van 8 oktober 1918

Wijk: Bergkwartier

Loop: Utrechtseweg - Daam Fockemalaan