Zoeken door alles

Potgieterlaan

Everhardus Johannes Potgieter, 1808-1875, Nederlands schrijver; 1837 een van de oprichters van De Gids; was daarvan al spoedig de belangrijkste redacteur. Zijn bekendste werk is Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842).

Raadsbesluit nr. 552 van 6 september 1927

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Utrechtseweg - Johannes Maria Goeslaan zo-waarts