Zoeken door alles

Populierstraat

Boom uit de Wilgenfamilie. Er zijn ca. 40 soorten, die voornamelijk voorkomen in de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond. De zwarte populier, de witte abeel en de ratelpopulier of esp zijn in Nederland inheems.

Raadsbesluit nr. 154 van 27 april 1948

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Noordewierweg - Dreef